mandag 16. mai 2011

Oslo Comics Expo 2011

Vi har blitt invitert til å delta på Oslo Comics Expo 2011 (27. - 28. mai).
Der skal vi presentere prosjektet vårt lørdag 28. mai kl 12.00.
Velkommen til alle interesserte - vi gleder oss stort!

http://www.oslocomicsexpo.no/2011/